top of page
  • Yazarın fotoğrafıAtılgan&Sak Hukuk Bürosu

MİRAS HANGİ HAK VE BORÇLARDAN OLUŞUR?

Güncelleme tarihi: 9 Eyl 2019


Türk Medeni Kanunu içerisinde yer alan ‘’Miras Hukuku’’ gerçek kişilerin ölümü veya gaipliği halinde mirasın, mirasçılara intikali, yasal ve atanmış mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağı, tereke borçlarının nasıl ödeneceği ve ölüme bağlı tasarrufların geçerlilik şartları gibi konuları inceleyen hukuk dalıdır.


Miras (Tereke) Nedir?

Miras, mirasbırakanın (muris) mirasçılarına geçebilen tüm malvarlığı değerlerini ve kişisel hak ve borçlarını ifade etmektedir. Bu mal varlığı değerlerine aynı zamanda tereke denilmektedir. Tereke mirasbırakanın yaşarken elde ettiği bir takım hak ve borçlarından oluşmaktadır.


Mirasçılar Nasıl Tespit Edilir?

Mirasçıların kimlerden oluştuğu mahkemelerden veya noterlerden alınacak mirasçılık belgesi bir başka deyişle veraset ilamı ile tespit edilir. Mirasçılardan biri dahi yurt dışında yaşıyorsa mirasçılık belgesinin Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınması zorunludur.


Mirasçılar Kimlerdir? Mirasçılık Belgesinde Kimler Yer Alır?

Mirasçılar yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olmak üzere ikiye ayrılır.


Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

· Altsoy -Çocuklar/Torunlar

· Üstsoy -Ana ve baba/Büyük ana ve Büyük baba.

· Sağ kalan eş

· Evlatlık

· Evlilik dışı hısımlar (Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulmuş olan kişiler)


Atanmış Mirasçı Kimdir?

Mirasbırakanla bir kan bağı olmayan fakat mirasbırakanın vasiyetname ve ya miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı bir tasarrufuyla mirasçı haline getirdiği kişilerdir.


Mirasa Neler Dahildir?

Tereke mirasbırakanın vefat tarihi itibariyle para ile ölçülebilen tüm hak ve borçları anlamına gelir. Bu anlamda mirasbırakanın taşınır ve taşınmaz malları, banka hesapları ve alacakları gibi ekonomik varlıklarının yanı sıra parayla ölçülebilen fikri hakları da(örnek: sanat eserlerinden doğan haklar) terekeye dahildir. Terekede, ekonomik varlıkların yanı sıra mirasbırakanın borçları da (icra, vergi, sigorta vb.) bulunmaktadır.


Mirasçılara İntikal Etmeyen Hak ve Borçlar Nelerdir?

Mirasbırakanın şahsına sıkı sıkıya bağlı olan hakları ile şahsen ifa etmesi gereken borçları mirasçılarına geçmemektedir. Şahsa sıkı sıkıya bağlı haklar ancak hak sahibi tarafından kullanılabilen ve mirasçılara geçmeyen haklardandır. Şahsen ifa edilmesi gereken borçlar ise, borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaatinin olduğu borçlardandır.


· Şahsen ifa edilmesi gereken borçlar, (örnek: eser sözleşmesinden kaynaklanan)

· İntifa ve oturma gibi sınırlı ayni haklar,

· Velayet, vesayet gibi aile hukukundan doğan haklar ile nafaka alacağı veya borçları,

· Manevi tazminat gibi kişiler hukukundan doğan haklar,

· Adli ve idari para cezaları ile trafik cezaları borçları, mirasçılara intikal etmezler.


Bazı hak ve borçlar mirasbırakanın ölümü ile sona erse de, mirasbırakanın ölmeden davacı veya davalı olması halinde bu hak ve borçlar da mirasçılara geçebilmektedir.


Biz Neler Yapıyoruz?

Atılgan & Sak Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin miras hukukundan doğan haklarına kavuşabilmeleri için Türkiye’nin her bölgesinde ve ilgili tüm kurumlarda Miras Hukukundan kaynaklanan aşağıdaki davalarda temsil ve takibe yetkiliyiz.

·Veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi ) Alınması

·Terekenin Tespiti Davaları

·Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davaları

·Tasarrufun İptali Davaları

·Tenkis Davaları

·Denkleştirme Davaları

·Mirastan Mal Kaçırma Davaları

·Muris Muvazaası Davaları

·Miras Nedeniyle İstihkak Davaları

·Çekişmesiz Yargı İşlerinden Doğan Miras Davaları yönünden

avukatlık hizmeti vermekteyiz.


Konu hakkında daha fazla bilgi almak için yorumlar kısmından bize soru sorabilir ve ya bizimle iletişime geçerek bizden randevu alabilirsiniz.

________________________

Bu makale tüm hakları saklı olarak, Av. Hikmet Çağlar SAK ve Av. Ata Sabri ATILGAN tarafından www.atilgansakhukuk.com sitesinde yayınlanması için kaleme alınmıştır. Makalenin tamamı kaynak gösterilmek şartıyla ve ancak özel izin alınarak kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen yayınlanması şahsi ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. 19.11.2018
1.779 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page