top of page
  • Yazarın fotoğrafıAtılgan&Sak Hukuk Bürosu

İŞVERENİN ARABULUCULUK ANLAŞMASINA UYMAMASI HALİNDE İZLENECEK YOL NEDİR? 

Güncelleme tarihi: 21 Ağu 2019


Bilindiği üzere, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girerek iş hukuku uyuşmazlıklarında uygulanmaya başlamış olan zorunlu arabuluculuk; işe iade talepleri, ihbar-kıdem tazminatları, fazla çalışma ve diğer işçilik alacakları gibi uyuşmazlıklarda işçinin mahkemeye gitmeden önce başvurması gereken bir yol haline getirilmiştir. Arabulucuya başvurmak zorunlu olsa da anlaşmak zorunlu değildir.


Arabuluculuk aşamasının anlaşma ile sonuçlanması halinde ise, işçinin işçilik alacakları anlaşma belgesine geçirilecek ve bu belge işçi, işveren ve arabulucu tarafından imzalanacaktır. Belgede işçilik alacaklarının işçiye ne zaman ve nasıl ödeneceği de kararlaştırılacaktır. Buna rağmen uygulamada işverenler ekonomik gerekçeler öne sürerek taahhüt ettikleri miktarları ya hiç ödememekte ya da kısmen ödeme yaparak taahhütlerini ihlal etmektedirler. Bu durumda, işçi alacaklarına uygulanan faizin en yüksek faiz olduğu göz önüne alındığında yapılması gereken, anlaşma belgesinin bir an önce icra takibine konulması olacaktır.


Arabuluculuk anlaşma belgeleri ikiye ayrılır. Arabuluculuk aşamasında iki tarafta avukat ile temsil edilmiş ise ve anlaşma belgesi avukatlar ve taraflarca birlikte imzalanmışsa başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu belge Avukatlık Kanunu Md.35/A'ya göre ilam (mahkeme kararı) niteliğinde olacak ve icraya konulabilecektir. Burada avukatla temsilin hem hukuki hem fiili yönden üstünlüğü tartışmasızdır.


Uygulamada arabulucu nezdinde ve avukat yokluğunda tarafların bir araya gelerek anlaşma belgesi imzaladığı da görülmektedir. Bu durumda bu belgenin icra takibine konulabilmesi için önce mahkemeden ''icra edilebilirlik şerhi'' alınması gerekecektir. Bu şerhin alınmasından sonra ise belge ilam (mahkeme kararı) niteliğini kazanacak ve icra takibine konulabilecektir.


Söz konusu belgenin icra takibine konulmasından sonra borçlu işverenin çeşitli mal varlıkları (banka hesapları, şirket araçları, posta çeki hesapları, alacaklı olduğu diğer icra dosyaları vb.) araştırılacak ve bu mal varlıklarına haciz konulacaktır. Bu tür takiplere (ilamlı icra takibi) itiraz imkanlarının çok kısıtlı olması sebebiyle söz konusu işçilik alacakları kısa bir süre içerisinde tahsil edilecektir.


-Önemle belirtmek isteriz ki işe iade talepli arabuluculuk başvurularının anlaşma ile sonuçlanmaması halinde, işe iade talebinde bulunan kişinin, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde İş Mahkemesi’ne başvurması gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü olduğundan süreç mutlaka profesyonel avukatlar tarafından yönetilmelidir.


Biz Neler Yapıyoruz?

Atılgan & Sak Hukuk Bürosu olarak, iş hukukundan kaynaklanan aşağıdaki davalarda temsil ve takibe yetkiliyiz.

· İşe iade davaları.

· İşçilik alacakları davaları.

· Arabuluculuk sürecinde temsil.

· İş kazalarından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları.

· Hizmet tespit davaları.

· İş akdi feshi vb.konularda ihtarname hazırlanması.


Konu hakkında daha fazla bilgi almak için, yorumlar kısmından bize soru sorabilir ve ya bizimle iletişime geçerek bizden randevu alabilirsiniz.

________________________

Bu makale tüm hakları saklı olarak, Av. Hikmet Çağlar SAK ve Av. Ata Sabri ATILGAN tarafından www.atilgansakhukuk.com sitesinde yayınlanması için kaleme alınmıştır. Makalenin tamamı kaynak gösterilmek şartıyla ve ancak özel izin alınarak kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen yayınlanması şahsi ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. 10/04/20196.389 görüntüleme0 yorum

コメント


bottom of page